MR.PREPPER

Když chceš žít, musíš přežít

Civilní ochrana: Finsko

Základem pro Finsko při případné invazi je ochrana civilního obyvatelstva. V zemi platí zákon, který vyžaduje, aby každá budova s plochou větší než 1 200 metrů čtverečních (pro obytné budovy a pracoviště, pro průmyslové objekty je hranice stanovena na 1 500 metrů) musela mít k dispozici kryt civilní obrany. Civilní sektor hraje také důležitou roli. Zástupci každého zásadního odvětví, jako jsou telekomunikace, potravinářství nebo energetika, se několikrát ročně scházejí a diskutují o problémech, které by mohly ovlivnit jejich sektor.

Čtyřikrát ročně se navíc skupina několika desítek politiků, představitelů byznysu a představitelů církve, médií a nevládních organizací setkává na měsíčním intenzivním kurzu zahrnujícím přednášky vysokých vojenských velitelů a vládních úředníků, stejně jako simulaci případné krize. Těmito kurzy prošlo v průběhu posledních šesti desetiletí deset tisíc lidí, a většina účastníků se stále pravidelně schází.

Těžce na cvičišti, lehce na bojišti …

Ve Finsku existuje široká škála cvičení civilní obrany, včetně simulace krizových stavů, které se konají pravidelně. Tyto cvičení mají za cíl připravit obyvatelstvo a úřady na řešení různých krizových situací, jako jsou teroristické útoky, přírodní katastrofy, technologické nehody apod.

V průběhu těchto cvičení se obyvatelé učí, jak se chovat v krizových situacích, jaké jsou nejlepší způsoby ochrany a jak spolupracovat s místními úřady. Účastníci se také učí používat různé nástroje a vybavení civilní obrany, jako jsou kryty, plynové masky a další předměty nezbytné pro přežití v krizových situacích.

Cvičení jsou organizována na různých úrovních

 1. Oblastní cvičení – tyto cvičení se zaměřují na přípravu a ochranu obyvatelstva v oblastech, které jsou vystaveny přírodním katastrofám, jako jsou povodně, zemětřesení a lesní požáry. Cvičení zahrnují evakuaci obyvatel a přesun do bezpečných oblastí, zabezpečení zdrojů vody a potravin a ochranu před požáry a jinými přírodními katastrofami.
 2. Cvičení v krytech – tyto cvičení se zaměřují na přípravu a ochranu obyvatel v případě útoku jadernými, biologickými nebo chemickými zbraněmi. Účastníci se učí, jak správně používat ochranné masky, přípravky na dekontaminaci a jak se chovat v krytech.
 3. Simulace teroristických útoků – tyto cvičení zahrnují simulaci útoků na veřejná místa, jako jsou letiště, nádraží a nákupní centra. Účastníci se učí, jak poskytnout první pomoc a jak se chovat v krizových situacích, jako jsou teroristické útoky.
 4. Cvičení kybernetické bezpečnosti – tyto cvičení se zaměřují na ochranu proti kybernetickým útokům. Účastníci se učí, jak chránit své osobní a firemní údaje před útoky hackerských skupin a jak správně používat různé nástroje a technologie k zabezpečení svých systémů.
 5. Celostátní cvičení – tyto cvičení se konají jednou za dva roky a zahrnují tisíce účastníků z celé země. Cílem těchto cvičení je ověřit schopnosti finské civilní obrany na různé krizové situace a testovat nové technologie a postupy v oblasti civilní obrany.

Program celostátního cvičení se obvykle skládá z několika fází:

 1. Fáze plánování – před samotným cvičením se účastníci setkávají, aby plánovali a koordinovali různé části cvičení. Plánování zahrnuje výběr tématu cvičení, stanovení cílů a cílových skupin, přípravu scénáře a rozdělení rolí mezi účastníky.
 2. Fáze přípravy – během této fáze se účastníci připravují na samotné cvičení. Zahrnuje to například výcvik a školení účastníků, přípravu vybavení a nástrojů, organizaci logistiky a zabezpečení bezpečnosti.
 3. Samotné cvičení – v této fázi se účastníci cvičení postupně přesouvají do konkrétních fází simulované krizové situace. Účastníci se učí spolupracovat, koordinovat své akce a řešit problémy, které se mohou vyskytnout v průběhu krize.
 4. Zhodnocení a hodnocení – po skončení cvičení se účastníci setkávají, aby zhodnotili své výkony a identifikovali příležitosti pro zlepšení v oblasti civilní obrany. Získané poznatky jsou následně použity pro vylepšení systému civilní obrany v zemi.

Příklady témat a scénářů celostátního cvičení civilní obrany ve Finsku zahrnují například:

 • Invaze a okupace: účastníci cvičení se učí, jak ochránit obyvatelstvo a zemi před invazí a okupací.
 • Jaderná nebo biologická katastrofa: účastníci se učí, jak reagovat na jadernou nebo biologickou katastrofu a jak zabezpečit bezpečnost obyvatelstva.
 • Teroristický útok: účastníci cvičení se učí, jak zvládnout teroristický útok a jak ochránit obyvatelstvo před následky útoku.

Na základě oficiálních informací finské vlády víme, že poslední celostátní cvičení civilní obrany ve Finsku bylo zaměřeno na simulaci povodně v městě Riihimäki. Cvičení zahrnovalo evakuaci obyvatel a zabezpečení zdrojů vody a potravin, stejně jako spolupráci mezi místními úřady, policií a hasiči. Cvičení bylo hodnoceno jako úspěšné a účastníci získali nové poznatky a zkušenosti, které mohou být použity pro zlepšení finského systému civilní obrany.

Dalších šedesát tisíc lidí absolvovalo regionální kurzy obrany. Podle odborníků jsou právě tyto kurzy pravděpodobně nejjednodušším prvkem finské strategie, který by mohly ostatní země snadno napodobit.

Finsko také velkou pozornost věnuje kybernetické bezpečnosti. Země se aktivně zapojuje do mezinárodních snah o boj proti kybernetickému zločinu a neustále zlepšuje své vlastní schopnosti v této oblasti. Finská vláda spolupracuje s různými subjekty, jako jsou univerzity a průmyslové firmy, aby zajistila inovativní a účinné řešení kybernetických hrozeb.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *