MR.PREPPER

Když chceš žít, musíš přežít

Jak skladovat baterie: Tipy pro skladování, manipulaci a další

Extrémní teploty, vysoká vlhkost a další faktory okolního prostředí ovlivňují životnost baterie. 

Výrobci těchto baterií uvádějí životnost na spodní hraně baterie, nicméně tento údaj je nutné brát pouze informativně – není to jako minimální trvanlivost u potravin..

Řadou výzkumů bylo zjištěno, že pokud jsou baterie skladovány v suchu a při teplotě okolo 8 °C, může být jejich životnost prodloužena. Nižší teploty zpomalují samovybíjení. Pozor by se ovšem mělo dát na to, pokud článek skladujete v nižší teplotě a chcete jej začít používat, aby se článek mohl před využíváním pár hodin aklimatizovat při normální teplotě.

Domácí baterie

Pokud je to možné, uchovávejte jednorázové baterie v původním obalu, bez dotyku s jinými bateriemi.

Pokud nemáte k dispozici originální balení, naskládejte jako baterie do nádoby se všemi kladnými konci stejným směrem , aby se jejich protilehlé konce dotýkaly.

Neskladujte domácí baterie s jinými kovovými předměty, jako jsou sponky či mince. Pokud se baterie dostane do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k vytečení baterií.

Baterie stejného druhu a stáří skladujte ve stejné nádobě. Starší baterie mohou vyčerpat energii nových baterií.

Ujistěte se, že baterie nejsou během skladování proraženy nebo rozdrceny. 

Primární články

Nejběžněji využívanými zdroji elektrické energie pro malé spotřebiče jsou tzv. primární články, lidově řečeno „tužkové baterie“. Jedná se o baterie, které jsou od výrobce už přednabité a dají se použít pouze jednou. Na trhu lze zakoupit dva druhy primárních článků – s kyselým elektrolytem a alkalickým elektrolytem.

Baterie s kyselým elektrolytem

Tyto baterie identifikujeme tím, že na jejich obalu je napsáno např. R6. Právě písmeno R označuje technologie s kyselým elektrolytem. Jedná se o nejstarší technologii, tudíž i její parametry pro většinu dnešních aplikací jsou nedostatečné.

Další nevýhodou je poměrně velká hodnota samovybíjení, které spotřebová zinkový obal, což je jedna z elektrod potřebná k elektrochemické reakci. Zhruba na 2 roky Vám tedy baterie vydrží, aniž by z ní elektrolyt vytekl.

Po zhruba 2 letech může nicméně nastat situace, kdy se elektrolyt dostane na povrch článku.

Z těchto důvodů se doporučuje tyto baterie co nejdříve začít aktivně používat a neskladovat je po zbytečně dlouhou dobu, i když je zrovna nevyužíváme.

 Baterie s alkalickým elektrolytem

Tyto baterie mají na povrchu napsáno LR6 či Alkaline. Jedná se zlepšenou technologii, oproti předchozí se zde používá elektrolyt KOH a anodová elektroda už není samotným obalem článku, což přineslo značné výhody, zejména větší kapacitu baterie.

Pokud se podíváme na jejich hodnoty výkonů a charakteristik, jsou baterie s alkalickým elektrolytem lepší a pro dnešní zařízení vyhovují lépe. U lepších výrobců se setkáte i s dobrým kovovým obalem. To znamená, že pokud baterii koupíte a budete ji vhodně skladovat, tak by se její životnost měla pohybovat až mezi 5 a 7 roky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *