MR.PREPPER

Když chceš žít, musíš přežít

Komunita! Bez ní to dlouho nedáte

Tento článek se nezabývá krátkodobými nepohodlími, jako je výpadek teplé vody na dva dny v létě. Zaměřuje se na mnohem vážnější krizové scénáře, které mohou přesáhnout hranice vašeho panelového domu. Představte si situaci, kdy se voda a energie úplně vypnou, kdy epidemie způsobená neodstraňovanými výkaly ohrožuje celý dům, a kdy z nějakého důvodu nemáte možnost opustit svůj bytový dům. Je řada důvodů, proč se můžete ocitnout v takové situaci, a můžete si jich snadno vybavit desítky.

V takovýchto okolnostech je pravděpodobné, že místní správa bude schopna poskytnout jen minimální pomoc. Musíte zůstat ve svém domě spolu se stovkou dalších lidí. Bez vzájemné pomoci může dojít k sociálnímu kolapsu v této oblasti, což může vést k vytvoření mnoha malých skupin v okolí, které mohou být nebo nemusejí být lépe připraveny na krizovou situaci.

Co tedy zahrnuje komunitní ochrana v takovém scénáři?

 1. Sdílení zdrojů a dovedností: Každý člen komunity může mít specifické schopnosti nebo zdroje, které by mohly být v takové krizi užitečné. Například někdo může mít lékařské znalosti, zatímco jiný může být zručný v opravách.

Sdílení zdrojů

 1. Potraviny: V době krize mohou být zásoby potravin vzácné. Je důležité, aby se každý člen komunity podílel na shromažďování a distribuci potravin, aby nikdo netrpěl hladem. Toto by mohlo zahrnovat sdílení konzervovaných potravin, zásob sušených potravin nebo dokonce pěstování potravin ve vnitřních prostorách, pokud je to možné.
 2. Voda: Voda je základní potřebou pro přežití. Sdílení zásob vody a znalostí o tom, jak sbírat a čistit vodu, je klíčové.
 3. Léky a zdravotnické potřeby: Pokud někdo má přístup k lékům nebo zdravotnickým potřebám, může být velmi prospěšné toto sdílet s ostatními, kdo je potřebují.
 4. Zbraně a obranné prostředky: V některých krizových scénářích mohou být zbraně nezbytné pro ochranu komunity. Je však důležité, aby tyto zbraně byly správně a bezpečně používány a spravovány

Sdílení dovedností

 1. Lékařské dovednosti: V době krize mohou být lékařské dovednosti nesmírně cenné. Lidé, kteří mají znalosti o první pomoci, mohou být schopni pomoci při zraněních nebo nemoci.
 2. Opravářské dovednosti: Pokud někdo umí opravit základní domácí spotřebiče nebo generátory, může to být velmi užitečné.
 3. Dovednosti v oblasti zemědělství: Pokud někdo ví, jak pěstovat potraviny ve vnitřních prostorách nebo jak shromažďovat a konzervovat potraviny, mohou tyto dovednosti být nesmírně užitečné.
 4. Komunikační dovednosti: Ve krizi je důležitá komunikace. Lidé, kteří umí používat vysílačky nebo jiné komunikační zařízení, mohou pomoci udržovat kontakt s vnějším světem.

Spolupráce a plánování

 1. Plánování nouzových situací: Každý člen komunity by měl mít pochopení pro různé krizové scénáře a jak na ně reagovat. To by mohlo zahrnovat evakuaci, strategie pro získávání potravin a vody, nebo plány pro zabezpečení a obranu.
 2. Sdílení informací a koordinace: V krizových situacích je důležité udržovat otevřenou a účinnou komunikaci. To může zahrnovat sdílení informací o aktuálních zdrojích, potřebách, rizicích a možnostech.
 3. Rozdělení úkolů: Každý člen komunity by měl mít jasné povědomí o tom, jaké jsou jeho úkoly a odpovědnosti. To může zahrnovat péči o potraviny, udržování bezpečnosti, zdravotnické péče a další.
 4. Naučit se žít společně: Krize může trvat déle, než si myslíme. Proto je důležité naučit se žít společně v těsném prostoru a za nepříznivých podmínek. To může zahrnovat udržování osobní hygieny, předcházení konfliktů a respektování soukromí a potřeb ostatních.
 5. Trénink a příprava: Každý člen komunity by měl být připraven a vyškolen pro různé krizové scénáře. To může zahrnovat trénink první pomoci, evakuace, hasení požáru a další.

Řešení konfliktů a řízení komunity:

 1. Komunikace: Otevřená a poctivá komunikace je základem řešení konfliktů. Každý člen komunity by měl mít možnost vyjádřit své obavy a názory a měl by se cítit slyšen.
 2. Mediace: V případě, že dva nebo více členů komunity má neshody, může být užitečné mít neutrální stranu, která pomáhá při mediaci diskuse a pomáhá najít řešení, které je spravedlivé pro všechny zúčastněné strany.
 3. Předcházení konfliktů: Vytvoření prostředí, které podporuje respekt a porozumění, může pomoci předcházet konfliktům. To může zahrnovat pravidla pro komunikaci, společné hodnoty a vzájemný respekt.
 4. Řízení komunity
 5. Rozdělení odpovědnosti: Pro efektivní fungování komunity je důležité mít jasné rozdělení odpovědnosti. Každý člen komunity by měl mít jasné povědomí o svých úkolech a odpovědnostech.
 6. Společná rozhodnutí: Ve větších záležitostech by komunita měla rozhodovat společně. To může zahrnovat hlasování nebo konzensus o důležitých otázkách.
 7. Vedení: Ačkoli je ideální, když všechny členy komunity považujeme za rovnocenné, může být v některých situacích užitečné mít jednotlivce, kteří mají zkušenosti s vedením a koordinací. Tyto osoby by měly být zvoleny nebo jmenovány na základě konsenzu komunity.

Při budování a udržování komunity je důležité udržovat otevřenou a poctivou komunikaci, respektovat potřeby a přání jednotlivých členů a pracovat společně na dosažení společných cílů. V těžkých dobách může komunita být klíčem k přežití.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *