MR.PREPPER

Když chceš žít, musíš přežít

Mokré boty a ponožky. Cesta k zákopové noze

Zákopová noha je porucha tkáně, která může vzniknout v důsledku dlouhodobého vystavení dolních končetin nízkým teplotám a vlhkosti. Typicky se projevuje ztrátou citlivosti a brněním v postižené oblasti, bolestí a otoky, a může se také objevit vyrážka nebo puchýře. Zákopová noha se liší od omrzlin tím, že k jejímu vzniku stačí teplota mezi 0 – 16°C a není třeba, aby teplota klesla pod bod mrazu.

Příčinou vzniku zákopové nohy je nedostatečná krevní cirkulace v dolních končetinách, která vede k poškození měkkých tkání a především nervů. Pokročilý stav je spojen s puchýři, otevřenými vředy, plísňové infekce, tropickým vředem. Nemocný může pociťovat chlad, tíhu v nohou, otupělost, snížení citlivosti, bolest při vystavení teplu, píchání. Problém se může postupně rozšířit na celé chodidlo, a to včetně prstů na nohou. Pokud nebudete svůj zdravotní stav řešit, může to skončit až amputací, neschopností chodit, gangrénou, trvalým poškozením nervů. 

Léčba zákopové nohy začíná první pomocí, kdy je důležité umýt, osušit a postupně zahřívat postiženou nohu. Dále je nutné postupovat dle konkrétního postižení a předcházet vzniku infekce v otevřených ranách. To může zahrnovat použití antiseptik nebo léčebných obkladů. Je také důležité zlepšit prokrvení nohy, například pomocí kompresivních punčoch nebo masáží.

Prevence zákopové nohy je důležitá, abyste se vyhnuli poškození tkáně a zabránili dalšímu ničení nohou. Nejlepším způsobem, jak se tomuto stavu vyhnout, je chránit nepoškozenou tkáň nohou. K tomu můžete použít změkčovadla nebo se vyhýbat vodě a vlhkosti. Je také důležité důkladně osušit nohy a vyměnit mokré boty a ponožky za suché.

Je důležité udržovat nohy v čistotě a noste čisté a suché ponožky každý den. Pokud se objeví příznaky zákopové nohy, je důležité okamžitě začít s léčbou aplikací teplých zábalů a mastekového prášku. Důležité je také nekouřit, dodržovat dostatečný pitný režim a mít nohy co nejčastěji na vzduchu.

Ponožky by měly být vyměňovány co nejčastěji, aby se zajistilo, že budou vždy suché a čisté. Je také důležité pravidelně se pohybovat a protahovat nohy

Jak se projevuje zákopová noha – příznaky, projevy, symptomy

 • studená noha
 • otok
 • puchýře
 • zarudnutí nebo naopak bílé/šedé zbarvení kůže
 • brnění
 • poruchy citlivosti
 • pocitově těžké nohy
 • silná bolestivost
 • otevřené rány
 • olupování kůže
 • nehmatný pulz na periferii
 • odumírání tkání

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *