MR.PREPPER

Když chceš žít, musíš přežít

Plavecký bazén jako nouzový zdroj vody, proč ne

V krizové situaci, kdy je přívod vody uzavřen nebo přerušen nebo je voda kontaminována, může plavecký bazén posloužit jako zdroj vody pro komunitu. Pokud je v bazénu dostatečné množství vody a její kvalita je dostatečně dobrá, může být voda v bazénu použita pro pití, mytí nebo jiné účely.

Je důležité zajistit kontrolovaný výdej vody, aby nedošlo ke spotřebování všech zásob najednou a někteří lidé nezůstali bez vody. Může být užitečné vytvořit systém, při kterém si každý člen komunity může vodu v bazénu vyzvednout pouze v určitých časových intervalech.

Při distribuci vody je třeba zvážit i možné hygienické riziko. Je důležité používat čisté nádoby a dbát na hygienu při přenášení a skladování vody. Mělo by se také zajistit, aby voda byla před pitím nějakým způsobem upravena, například přefiltrována nebo vařená.

Je také důležité zajistit uzavření přívodu vody do bazénu, aby nedošlo k další kontaminaci.

V neposlední řadě je třeba mít na paměti, že i když plavecký bazén může být v krizové situaci užitečným zdrojem vody, neměli byste se na něm zbytečně závislí. Je důležité se snažit zajistit si dostatek vody z jiných zdrojů a dbát na její kvalitu.

Pokud má bazén obsah 600 000 litrů vody a 5000 lidí potřebuje 3 litry vody na den, vystačí voda v bazénu na určitou dobu. Délku této doby lze vypočítat pomocí následujícího vzorce:

T = V / (S * d)

kde: T je doba, po kterou vystačí voda v bazénu V je obsah bazénu v litrech S je počet lidí, kteří vodu potřebují d je denní spotřeba vody na osobu v litrech

V našem případě je tedy doba, po kterou vystačí voda v bazénu: T = 600 000 l / (5000 * 3 l/den) = 40 dní


Pokud má plavecký bazén délku 25 metrů a šířku 12 metrů, jeho obsah v litrech lze vypočítat pomocí následujícího vzorce:

V = d * š * h

kde: V je obsah bazénu v litrech d je délka bazénu v metrech š je šířka bazénu v metrech h je hloubka bazénu v metrech

V našem případě je tedy obsah bazénu: V = 25 m * 12 m * h

Hloubka bazénu je třeba znát, aby bylo možné vypočítat obsah. Pokud je hloubka bazénu 2 metry, je jeho obsah: V = 25 m * 12 m * 2 m = 600 m^3

1 metr krychlový je rovno 1 000 litrům, takže obsah bazénu je: V = 600 m^3 * 1 000 l/m^3 = 600 000 litrů vody.

Tento bazén tedy obsahuje 600 000 litrů vody.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *