MR.PREPPER

Když chceš žít, musíš přežít

Příprava manuálu, poradíte?

Poradíte jakému tématu se věnovat při přípravě manuálu pro obyčejného občana z města. Může sloužit jako podklad pro možný kurz. Tedy žádné odbornosti, které by člověk do hlavy nedostal za 2 -4 hodiny.

 1. Práce s elektrocentrálou – zajištění osvětlení
 2. Práce s elektrickou motorovou pilou
 3. Práce s plynovým vařičem, připojení (bezpečnost)
 4. Připojení hasičských hadic B, C – rozvinutí, skládání, připojení
 5. Zajištění osob na žebříku – zajištění žebříku proti pádu
 6. Provazový žebřík – použití, styl lezení
 7. Základní uzly
 8. Co je to impregnace, jak impregnovat
 9. Orientace v terénu (kompas, buzola, GPS)
 10. Používání vysílaček
 11. Otevírání konzerv
 12. Nože, pojistky, použití nože – bezpečnost
 13. Rozdělání ohně – základní
 14. Použití hasících přístrojů
 15. Elektřina – hlavní vypínače, pojistky
 16. Základní bezpečnost zbraň (manipulace)
 17. Hořlaviny (bezpečnost)
 18. Signalizace pomoci
 19. Záchranářské znaky na budovách
 20. Použití plynové masky
 21. Trvanlivé potraviny, advanture stravování
 22. Ochranné prostředky ( vesta, chrániče, přilba)
 23. Základy slaňování
 24. Co dělat při požáru v bytě, domě?
 25. Filtace vody – filtry, převaření, chemie
 26. První pomoc -použití lékařského materiálu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *